AANPAK

Ok ben gespecialiseerd in het coachen van professionals uit het bedrijfsleven en de non profit sector, mensen die verandering willen en die een belangrijke, volgende stap willen zetten. Ik coach hoger opgeleiden op vraagstukken rondom de carrière, persoonlijke effectiviteit en ontwikkeling, leiderschap en communicatie, het maken van keuzes, stresshantering, energie en vitaliteit, en zingeving en balans. Coaching biedt de ondersteuning in het verhelderen, formuleren en realiseren van gewenste veranderingen in je leven en in het vinden van jouw passies.

De coaching begint met het samen duidelijk formuleren van het positieve einddoel over wat jij wilt bereiken. Mijn begeleiding is gebaseerd op het eigen potentieel van de coachee als bron van ontwikkeling en vindt dus plaats vanuit de overtuiging dat jij zelf de antwoorden kan vinden op jouw unieke uitdagingen.

Mijn rol is erop gericht om door het stellen van open vragen, gericht te luisteren en het selectief inbrengen van de eigen ervaringen, die ruimte te creëren waarin hernieuwde energie en inzichten zich kunnen manifesteren. Coaching is het exclusief bieden van aandacht en vertrouwen, is ondersteunend naar de gestelde doeleinden en stimulerend bij de concrete realisatie.

De sessies worden gestart met een korte meditatie. Het brengt de coach en de coachee meer in contact met het eigen gevoel en het hart en in verbinding met elkaar, als essentiële voorwaarde voor een succesvolle coachingsessie. Hierdoor wordt de juiste bedding gecreëerd om nieuwe, levensveranderende inzichten naar voren te laten komen.

Wat in de praktijk ook goed werkt voor professionals die vaak binnen zitten, is om het coachinggesprek wandelend in de natuur te houden. Lichaam en geest worden hier beide aan het werk gezet en met elkaar verbonden, wat veelal een goede basis vormt om tot diepe, veranderende inzichten te komen.

Naast coaching kan in een sessie ook mentoring worden aangeboden. Terwijl coaching uitgaat van het inzicht dat een ieder diep van binnen de eigen antwoorden kent op zijn of haar levensvragen, houdt mentoring in dat de coach, op basis van zijn jarenlange ervaring als professional, gericht adviezen geeft aan de coachee. Mentoring kan als een spiegel werken voor de coachee; de visie en voorgestelde oplossingsrichting vanuit de coach naar de coachee kan bij de laatste een versneld proces in werking brengen om diepgaand inzicht in zijn of haar situatie te verkrijgen en, op basis daarvan, een verandering van gedrag in de praktijk.

Maatwerk en persoonlijke aandacht staan bij mij centraal, naast vertrouwelijkheid en een veilige, ondersteunende omgeving. Zakelijkheid en concrete actiegerichtheid koppel ik aan zachtheid en begrip voor de persoon.